© 2016 - 2020 Milliy nashrlarning elektron arxivi.
uz ru en

1935 - 2020 yillar oralig'da 41323 dan
ortiq nashrlar chop etilgan

Resurs haqida


Milliy nashrlarning elektron arxivi

Milliy davriy nashrlarning elektron arxivida O'zbekiston Respublikasi hududida nashr etiladigan vaqtli matbuot nashrlarining to’liq electron matnlaridan foydalanish imkoni berilgan.

Batafsil →
Oxirgi qo'shilganlar
Qo'shilgan Nashr nomi Chop etish raqami Chop etish sanasi
Kecha Тошкент ҳақиқати 74 (13335) 31.10.2020 O'qish
Kecha Фарғона ҳақиқати 85 (24474) 31.10.2020 O'qish
Kecha Zarafshon 123-124 (23.403-23.404) 31.10.2020 O'qish
Kecha Pravda Vostoka 227 (29457) 31.10.2020 O'qish
Kecha Xalq So'zi 230 (7732) 31.10.2020 O'qish
Kecha Янги Ўзбекистон 209 (209) 31.10.2020 O'qish
Ko'p o'qilgan
Statistika
41323 chop etilgan
13333 raqamlashtirilgan maqolalar
49 nashrlar